3F sotori in hale        3F šotori in hale, Ptujska cesta 155, 2000 Maribor            3F - kontaktni podatki

potek izvedbe narocila, hale ali objekta 3F hale in objekti


Najprej nekaj splosnih misli in napotkov o halah in objektih iz jeklenih nosilnih in veznih elementov.
Verjetno, delno zaradi poimenovanja "montazna hala" ali objekt, delno pa zaradi tega, ker zivimo na obmocju, kjer veljajo za tradicionalni gradbeni material; opeka, beton in les, se hal in objektov, ki so zgrajeni iz jeklenih elementov, drzi sloves necesa manj "vrednega".
V resnici, ob bistveno manjsem vzdrzevanju ( beri "bistveno nizjih stroskih vzdrzevanja") dosegamo z objekti iz jeklenih elementov, daljso zivljensko dobo in funkcijsko uporabnost.

Jeklene hale in objekti so praviloma tudi cenejsa varianta gradnje, saj jih lahko z izbiro pravilnih profilov, tocno dimenzioniramo glede na zakonske zahteve in potrebe uporabnika. In ne nazadnje, 3F hale in objekti hale in objekte je mogoce 99% reciklirati.

Se pa tudi pri jeklenih halah in objektih, ne moremo izogniti dolocenih gradbenih del: temelji, tla, ipd. Stroski teh gradbenih del nikakor niso zanemarljivi in pomembno je, da se vsak investitor od zacetka zaveda tudi teh stroskov.

Ko razmisljate o jekleni hali ali objektu:
1. dimenzija in namen uporabe objekta,
2. zahtevajte lokacijsko informacijo na vasi obcini ( zanemarljiv strosek, boste pa tocno vedeli kaj in kako smete graditi ),
3. gradbeni stroski ( temelji, tla, okolje, .... )
4. stroski jeklene hale ali objekta,
5. stroski gradbene dokumentacije (PGD, PZI,... ) - ce je po lokacijski informaciji potrebno gradbeno dovoljenje,
6. predvidevajte, da potrebujete za gradbena dela vsaj 1 mesec, za dobavo in montazo objekta ( od narocila do izvedbe) vsaj 2 meseca, za pridobitev gradbenega dovoljenja (ce je potrebno) pa vsaj 3, praviloma pa okrog 6 mesecev.

Potek izvedbe narocila jeklene hale ali objekta 3F hale in objekti:
1. izdelava ponudbe,
2. izdelava in usklajevanje tehnicne dokumentacije - tehnicne risbe, staticne zahteve,
3. podpis pogodbe,
4. dobava sider in nacrta vgraditve sider vsaj 3-4 tedne pred predvideno montazo,
5. dobava in montaza objekta,
6. kvaliteten prevzem z investitorjem,
7. ce je predviden, tehnicni prevzem do uporabnega dovoljenja.

 

Pridrzujemo si pravico do napak in sprememb v cenah, napisanem besedilu in tehnicnih opisov brez predhodnega obvestila. Slike so lahko samo simbolicne in vedno ne odrazajo dejanskega stanja v celoti.