3F sotori in hale  3F šotori in hale, Ptujska cesta 155, 2000 Maribor

Plačilni pogoji za ndustrijske šotore in hale 3f sj :

 

3F industijski šotori - prizidek

Plačilni pogoji :

I. za davčne zavezance » obrnjeno davčno breme po 76.a členu ZDDV-1 «:
  Hala Montaža
  Plačilo ob naročilu : 50,00 %  
  2 tedna pred dobavo : 40,00 %  
  8 dni po zaključku montaže : 10,00 % 100,00 %
  ali s predplačilom ob naročilu in s 5% rabatom :
ali  
II. za pravne in fizične osebe z vključenim 22% DDV - brez montaže:
  Hala
  Plačilo ob naročilu : 50,00 %
  2 tedna pred dobavo : 40,00 %
  8 dni po dobavi montaže : 10,00 %
  ali s predplačilom ob naročilu in s 5% rabatom :
ali  
III. za pravne in fizične osebe z vključenim 22% DDV - z montažo:
  Hala Montaža
  Plačilo ob naročilu : 50,00 %  
  2 tedna pred dobavo : 40,00 %  
  8 dni po zaključku montaže : 10,00 % 100,00 %
  ali s predplačilom ob naročilu in s 5% rabatom :

 

 (*) V primeru lastne montaže, lahko naročite strokovni nadzor in svetovanje : 45,00 € brez DDV/ura + potni stroški ( 0,35 €/km).

(**) Priprava terena za postavitev montažne hale, kakor tudi morebitno pridobivanje potrebnih dovoljenj ali soglasij, je obveza kupca. »3F šotori in hale« bo nudil vso mogočo pomoč pri pridobivanju dovoljenj s posredovanjem vseh potrebnih konstrukcijskih podatkov.

V primeru, da se kupec odloči za montažo iz ponudbe,  mora predstavniku pooblaščenega postavljalca 2 dni pred montažo predati kopijo morebitnih upravnih dovoljenj oz.druge dokumentacije, ki dovoljuje postavitev montažne hale  ter omogočiti pregled prostora, kjer se bo postavljala hala, ki mora biti primerno pripravljen za postavitev hale ter imeti prost in brezplačen dostop vsaj do enega 220V/32A električnega priključka in tekoče vode. V kolikor niso zagotovljeni zgoraj navedeni pogoji za postavitev montažne hale, nas prosim obvestite, da organiziramo potrebno opremo(ni zajeta v ceni montaž), v nasprotnem, se pričetek postavitve prestavi na kasnejši termin. V ceno montaže hale je zajet strošek enega ogleda pooblaščenega postavljalca, vsi nadaljnji ogledi se obračunajo po dejansko opravljenih kilometrih in z zakonsko predvidenimi dnevnicami. Za čas od predvidenega dneva pričetka montaže, do dejanskega dneva montaže, montažne hale, se obračuna kupcu ležarnina v višini 0,5%/dan vrednosti montažne hale.


Pridržujemo si pravico do napak in sprememb v cenah, napisanem besedilu in tehničnih opisov brez predhodnega obvestila. Slike so lahko samo simbolične in vedno ne odražajo dejanskega stanja v celoti.