Samo pošiljanje povpraševanja -
Vas kot kupca
še v ničemer ne obvezuje !

 POVPRAŠEVANJE
(kompaktni skladiščni šotor 3F PRO širina 7 METROV):

Priimek in ime
ali
naziv podjetja
Ulica in
hišna številka
Poštna številka
in pošta
DDV številka
(samo pravne osebe)
e-pošta
dimenzija
stranska višina
tip / izvedba
barva
sporočilo
napotki prodajalcu
za telefonski kontakt
vnesite tel.številko