Samo pošiljanje povpraševanja -
Vas kot kupca
še v ničemer ne obvezuje !

 POVPRAŠEVANJE
( 3F ALE industrijski šotori - min.100 m2 )

velikost, število in tip vrat, oken, ventilacije,... zapišite v polje SPOROČILO

Priimek in ime
ali
naziv podjetja
Ulica in
hišna številka
Poštna številka
in pošta
DDV številka
(samo pravne osebe)
e-pošta
Širina šotora
(zapišite: m ali cm )
Dolžina šotora
(zapišite: m ali cm )
Stranska višina
(zapišite: m ali cm )
tip
sporočilo
napotki prodajalcu
za telefonski kontakt
vnesite tel.številko