Samo pošiljanje povpraševanja -
Vas kot kupca
še v ničemer ne obvezuje !

 POVPRAŠEVANJE
( 3F KONSTRUKCIJE - OGRODJA )

dimenzije vrat, oken, drugih odprtin,... zapišite v polje SPOROČILO

Priimek in ime
ali
naziv podjetja
Ulica in
hišna številka
Poštna številka
in pošta
DDV številka
(samo pravne osebe)
e-pošta
Širina objekta
(zapišite: m ali cm )
Dolžina objekta
(zapišite: m ali cm )
Stranska višina
(zapišite: m ali cm )
tip
sporočilo
napotki prodajalcu
za telefonski kontakt
vnesite tel.številko