Samo pošiljanje povpraševanja -
Vas kot kupca
še v ničemer ne obvezuje !

 POVPRAŠEVANJE
(prireditveni šotor 3F PRO PAŠNI ŠOTOR):

Priimek in ime
ali
naziv podjetja
Ulica in
hišna številka
Poštna številka
in pošta
DDV številka
(samo pravne osebe)
e-pošta
MODEL
protivetrna
mreža
čelni panel s
pašnimi vrati
barva
sporočilo
napotki prodajalcu
za telefonski kontakt
vnesite tel.številko