3F sotori in hale        3F šotori in hale, Ptujska cesta 155, 2000 Maribor            3F - kontaktni podatki

Pravno obvestilo spletnega mesta 3F *

(je kot priloga, sestavni del "Splosnih pogojev poslovanja 3F sotori in hale, Darko Fras s.p.")

* Spletne strani: www.3f.si, vkljucno z vsemi podstranmi, so v nadaljevanju opredeljene kot : 3F(spletni portal 3F).
� Vse pravice so pridrzane.

Obvestilo se nanasa na zacetno stran in vse podstrani spletnega portala 3F. Informacije in gradiva na elektronskih naslovih 3F so zascitene s pravicami intelektualne lastnine !

Z uporabo katerekoli nase spletne strani izrazate svoje sprejemanje in strinjanje s pogoji poslovanja: "Splosni pogoji poslovanja 3F sotori in hale, Darko Fras s.p.".

1. Omejitev odgovornosti
Vse informacije in gradiva na spletnem portalu 3F so informativne narave. 3F se bo trudil za najboljse mozno delovanje spletnega portala, vendar ne prevzema nikakrsnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo spletnega portala. Vsi uporabniki uporabljajo spletni portal 3F na lastno odgovornost. Niti 3F niti katerakoli druga fizicna ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi spletnega portala 3F ali se sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno skodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmoznosti uporabe informacij in gradiv na spletnem portalu 3F ali za kakrsnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. 3F tudi ne more biti odgovoren za kakrsnekoli poskodbe (vkljucno tiste, ki jih povzrocijo virusi) racunalniske opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoce dostopati do strani, zaradi vasega obiska strani ali kakrsnekoli njene uporabe. 3F ne more biti odgovoren za nikakrsno skodo kakrsnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmoznosti uporabe spletnega portala 3F.

3F se bo trudil za pravilnost, azurnost in popolnost podatkov, vsebovanih na teh straneh, vendar ne prevzema nikakrsne odgovornosti o njihovi pravilnosti, azurnosti in popolnosti.

3F lahko te strani spremeni kadarkoli in brez predhodnega obvestila in ne prevzema nikakrsne odgovornosti za posledice teh sprememb.

2. Omejitev uporabe informacij in gradiv
Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko nalozite z mreze za vaso osebno domaco rabo, pri cemer ne smete spreminjati oznacb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na spletnem portalu 3F ali njihovo posiljanje po posti ter razsirjanje na kakrsenkoli drug nacin brez predhodnega pisnega dovoljenja je prepovedano. Prav tako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa spletnega portala 3F za kakrsnekoli druge namene, kot za izkljucno osebno, nekomercialno, domaco rabo.

3F ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakrsenkoli nacin povezane s spletnim portalom 3F. Pri obisku in uporabi povezanih spletnih strani je odgovornost 3F-a za vse primere izkljucena.

3. To pravno obvestilo lahko 3F kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoce v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporocamo, da jih v primeru uporabe spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z nasimi pogoji in da se z njimi strinjate.

4. Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na nacin, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odskodninsko odgovoren.

5.Lastnik blagovne znamke 3F je druzba 3F sotori in hale, Darko Fras s.p., Ptujska cesta 155, Maribor.