3F Skladiščni šotor | Prireditveni šotor | Industrijski šotor | Montažna hala | garaža
POLKROŽNI ŠOTORI
(industrijski)
3F šotor | hala | garaža 3F šotor | hala | garaža 3F šotor | hala | garaža 3F šotor | hala | garaža 3F šotor | hala | garaža
"
3F šotor | hala | garaža
3F šotor | hala | garaža3F PRO skladiščni šotor šotori so dobavljivi tudi v različnih nestandardnih oblikah in izvedbah. Zaradi popolnoma samonosilne konstrukcije so z ustreznimi elementi lahko tudi mobilni.

Ogrodje prirejeno za postavitev na kompaktna tla ( min. 0,2Mpa, npr: teptana-utrjena zemljina, cement, asfalt, ali pasovni temelji ali točkovni temelj za vsako nosilno nogo ).

Industrijski skladiščni

in

večnamenski šotori 3F PRO skladiščni šotor


3F PRO skladiščni šotor INDUSTRIJSKI ŠOTOR / HALA
NAJVEČJI RAZPON, BREZ PODPORNIH STEBROV= do 80M,
STRANSKA VIŠINA (v eni etaži)= do 20M
DOLŽINA BREZ OMEJITEV !

Konstrukcijske značilnosti 3F PRO skladiščni šotor šotorov omogočajo izvedbe v dimenzijah, ki zadostijo skoraj vsem potrebam po pokritih prostorih. Konstrukcijo 3F PRO skladiščni šotor šotora je mogoče prilagoditi na skoraj vse zahteve po snežni in vetrovni obremenitvi, tudi v razponih nad 50m. Za prekritje 3F PRO skladiščni šotor šotorov razpona nad 40m se uporabljajo nestandardna ceradna platna  .

3F PRO skladiščni šotor šotori pa so v razponih do 30m lahko dokaj ugodna rešitev vaših skladiščnih težav, primerni so za jahalnice, hangarje, teniška in druga igrišča. Zaradi dodatne obdelave in zaščite elementov konstrukcije, so 3F PRO skladiščni šotor šotori tudi primerni kot hlevi, skladišča manj agresivnih sipkih materialov in komunalnih ter podobnih drugih odpadkov.

3F PRO skladiščni šotor industrijski šotori so namenjeni trajni uporabi .
* 15 let garancije na ogrodje-konstrukcijo in 10 let garancije na "double coated" PVC platna
( življenska doba ogrodja: vsaj 30 let, življenska doba platna: vsaj 15 in vec let )

3F šotor | hala | garaža Za razpone do 40m se uporablja standardna visokokvalitetna in samočistilna Double coated PVC cerada v 610 gr/m2 do 900 gr/m2 gramaturi.

OSNOVNE KARAKTERISTIKE 3F PRO skladiščni šotor :
širina : od 10,00 do 80,00 m brez vmesnih stebrov (mogoča izvedba z več ladjami - brez omejitev)
dolžina : poljubno (min.6m) . Raster ( razpon med posameznimi nosilnimi stebri ) je prilagojen potrebam po snežni in vetrovni obremenitvi.
stranska višina : 2,00 m do 20,00 m (odvisno tudi od razpona in statičnih izračunov)
posebne mere : po širini, dolžini in višini - mogoče, vmesne stene, dodatni prostori, ....
pritrditev na podlago : na asfaltu in zemljinah s klini, na betonu (min 20cm) s sidrnimi vijaki
snežna obremenitev : od 50 kg/m2 dalje (skladno z zahtevami)
streha : standard je PVC platno 610 gr/m2 ( opcijsko od 720 gr/m2 do 900 gr/m2)

konstrukcija :dvakrat vročecinkani jekleni dvo- ali večcevni elementi iz konstrukcijskega jekla


Û na šotore po meri Û                                             Ü na šotore z ALU konstrukcijo Ü