3F Skladiščni šotor | Prireditveni šotor | Industrijski šotor | Montažna hala | garaža
JAHALNICE, HLEVI in PREKRITJA
3F šotor | hala | garaža 3F šotor | hala | garaža 3F šotor | hala | garaža 3F šotor | hala | garaža 3F šotor | hala | garaža
"
3F šotor | hala | garaža
3F PRO skladiščni šotor  jahalnice in prekritja so v celoti izdelana iz vročevaljanih ti. vremensko odpornih konstrukcijskih jekel ( SIST EN 10025-5 ) v kvaliteti jekla S235 in/ali S355.
Montirajo se na v pasovne ali točkovne temelje vgrajena sidra. 
Celotno ogrodje, tako primarno kot sekundarno, se pri montaži vijači.

JAHALNICE

HLEVI

in

PREKRITJA

3F PRO skladiščni šotor  IZ VROČEVALJANEGA KONSTRUKCIJSKEGA JEKLA

3F PRO skladiščni šotor JAHALNICE, HLEVI in PREKRITJA :
NAJVEČJI RAZPON, BREZ PODPORNIH STEBROV ( v enoladijskem sistemu ) JE 32M, DOLŽINA PA BREZ OMEJITEV !


✔ zračen in suh prostor
✔ trajno in varno
✔ zaščita pred vremenskimi vplivi
✔ cenovno ugodno
✔ hitra postavitev

UPORABNO ZA:

JAHALNICE : odprtega ali zaprtega tipa, turnirskih ali prostih dimenzij ( delno zaprto ali v celoti; z protivetrnimi mrežami, trapezno pločevino ali paneli, okna, vrata, odri, .... po želji )
HLEVI : odprtega ali zaprtega tipa ( dobavljivo z hlevskimi boksi, napajalniki, mrežami, transportnimi trakovi, .... po želji )
SUŠILNICE ( naravne sušilnice lesa, povrtnin, ... ) ali PREKRITJA ( manipulacijskih površin, logističnih poti, strojev in naprav, ..... )

( pogoj za izvedbo naročila: minimalna tlorisna površina = 200 m2  )

3F PRO skladiščni šotor  JAHALNICE, HLEVI in PREKRITJA
Ogrodje je izdelano iz ti. vremensko odpornih konstrukcijskih jekel, ki ne rjavijo; iz estetskih razlogov so vidni deli konstrukcije pobarvani v barvah po želji. Konstrukcije v hlevih pa lahko tudi vroče cinkamo. Notranji plašč sendvič panelov v jahalnicah ali hlevih je lahko iz poliestra, pralnega tudi z visokotlačnimi čistilci. 
Dobavljiva je praktično vsa oprema potrebna za moderno jahalnico ali hlev.

Vsa vročevaljana konstrukcijska jekla za 3F PRO skladiščni šotor JAHALNICE, HLEVE in PREKRITJA so iz skupine vremensko odpornih konstrukcijskih jekel !

OSNOVNE KARAKTERISTIKE 3F PRO skladiščni šotor JAHALNIC, HLEVOV in PREKRITIJ :
Snežna nosilnost: min.skladno z lokalnimi zahtevami ( lokacija postavitve objekta ) ali po želji večja
Odpornost na veter: min.skladno z lokalnimi zahtevami ali po želji večja
Stranska višina: do 7m v eni etaži
  CE certificirano
  izdelava po SIST EN 1090-2:2018
  kvaliteta izdelave certificirana po SIST ISO 9001:2015
  dokumetacija za PGD in PZI ali po želji priprava PGD in PZI - pripravimo lahko vse od idejnega osnutka do uporabnega dovoljenja.Û nazaj Û                                             Ü na hale in objekte Ü