3F Skladiščni šotor | Prireditveni šotor | Industrijski šotor | Montažna hala | garaža
KONSTRUKCIJSKA OGRODJA
(PRIMARNA in SEKUNDARNA)
3F šotor | hala | garaža 3F šotor | hala | garaža 3F šotor | hala | garaža 3F šotor | hala | garaža 3F šotor | hala | garaža
"
3F šotor | hala | garaža
3F PRO skladiščni šotor  ogrodje se montira na v pasovne ali točkovne temelje vgrajena sidra.  Primarna konstrukcija je v standardni izvedbi protokorozijsko barvana, sekundarna konstrukcija je v celoti vročecinkana in se montira na tovarniško navarjene nosilce na primarni konstrukciji. Celotno ogrodje, tako primarno kot sekundarno, se pri montaži vijači.

KONSTRUKCIJE - OGRODJA 3F PRO skladiščni šotor

IZ VROČEVALJANEGA KONSTRUKCIJSKEGA JEKLA

3F PRO skladiščni šotor OGRODJA
NAJVEČJI RAZPON, BREZ PODPORNIH STEBROV ( v enoladijskem sistemu ) JE 32M, DOLŽINA PA BREZ OMEJITEV !

Če želite streho in/ali stenske obloge izdelati v lastni režiji ?
Če potrebujete samo primarno - nosilno konstrukcijo ?

⤇ ni problem, tudi to vam lahko dobavimo ( po želji tudi zmontiramo )
 ali golo primarno konstrukcijo, ali dodatno še sekundarno konstrukcijo za namestitev samo strešne kritine ali celotno sekundarno konstrukcijo za namestitev stenskih oblog.
( pogoj za izvedbo naročila: minimalna teža 10t  )

3F PRO skladiščni šotor OGRODJA:
V skupino ti. vremensko odpornih konstrukcijskih jekel sodijo tista konstrukcijska jekla, katerih legura vsebuje majhne količine kroma, bakra, niklja ali fosforja ( po SIST EN 10025-5 )- posledično takšno vremensko odporno jeklo ne rjavi, temveč tvori površinsko zaščitno patino. Vremensko odpornih konstrukcijskih jekla se barvajo le na vidnih delih iz povsem estetskih razlogov, na kontaktnih površinah se tovrstna jekla ne smejo barvati.
Vsa vročevaljana konstrukcijska jekla za 3F PRO skladiščni šotor ogrodja so iz skupine vremensko odpornih konstrukcijskih jekel !

OSNOVNE KARAKTERISTIKE 3F PRO skladiščni šotor KONSTRUKCIJSKIH OGRODIJ:
Snežna nosilnost: min.skladno s pokrajinskimi zahtevami ali po želji večja
Odpornost na veter: min.skladno s pokrajinskimi zahtevami ali po želji večja
  CE certificirano
  izdelava po SIST EN 1090-2:2018
  kvaliteta izdelave certificirana po SIST ISO 9001:2015
  dokumetacija za PGD in PZI ali po želji priprava PGD in PZI - pripravimo lahko vse od idejnega osnutka do uporabnega dovoljenja.

3F PRO skladiščni šotor OGRODJA:
Kaj boste prejeli:
1. Glavni okvir (stebri in nosilci) izdelani iz I/H- konstrukcijskege vročevaljanega jekla S235 ali S355.
2. Kompletna sidra in vezne vijake ter spone.
3. Sekundarno, vročecinkano konstrukcijo - po zelji.
4. Vsak del označen in vrisan v obsežno montažno mapo v kateri je tudi statični načrt in izračun konstrukcije.
5. Vse zloženo na priročno jekleno paleto.


Û nazaj Û                                             Ü na hale in objekte Ü